Nieuws - Beschutte en sociale werkplaatsen zijn vanaf nu maatwerkbedrijven

Ik wil meer knop      Delen op LinkedIN     Add to any
  Permalink
  Afdrukken

Een gewijzigd wetgevend kader, eenzelfde doelstelling

Op 1 april 2015 ging de sector van de beschutte werkplaatsen officieel het maatwerktijdperk in. Beschutte en sociale werkplaatsen, die samen 26.500 personen tewerkstellen,  zijn vanaf nu maatwerkbedrijven. Een gewijzigd  reglementerend kader, eenzelfde  doelstelling: werk op maat bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Clement De Meersman, voorzitter Groep Maatwerk: “Wat dit nieuwe kader precies gaat brengen, blijft ook voor ons vandaag koffiedik kijken. Een feit is dat de voormalige beschutte werkplaatsen blijven doen waar ze goed in zijn: het realiseren van hun sociale doelstelling, de tewerkstelling van zoveel mogelijk personen met een arbeidshandicap,  door het ontplooien van economische activiteiten. Kwaliteit, professionele dienstverlening en flexibiliteit blijven daarbij de sleutelwoorden.”
 
Een nieuwe naam, eenzelfde doelstelling
 
Ook de koepelorganisatie van de voormalige beschutte werkplaatsen, voorheen beter bekend als VLAB, past zich aan deze nieuwe beleidscontext aan. Vanaf vandaag heet zij ‘Groep Maatwerk’. Een nieuw hoofdstuk in haar bestaan. 
Francis Devisch, directeur Groep Maatwerk : “We hebben vanaf vandaag een nieuwe naam en een nieuwe look, om ons zo goed mogelijk aan te passen binnen de veranderende beleidscontext. Maar onze opdracht en doelstelling blijft ongewijzigd: Groep Maatwerk zal ook de volgende jaren het beste van zichzelf geven om onze leden en de sector zo goed mogelijk te ondersteunen”.
 
Groep Maatwerk
 
Groep Maatwerk is de werkgeversfederatie van maatwerkbedrijven, die de werkgevers vertegenwoordigt richting het beleid en op het paritair comité 327. De maatwerksector stelt 21.500 doelgroepwerknemers tewerk, waarvan het merendeel personen met een handicap.  Daarenboven werken er ook nog 5.000 andere werknemers, hoofdzakelijk in de omkadering, alsook een beperkt aantal andere kansengroepen en een aantal gewone arbeiders.   De 49 leden van Groep Maatwerk stellen samen ongeveer 80% van alle doelgroepwerknemers maatwerk tewerk.
 
Meer info?
 
Groep Maatwerk
Goossensvest 34
3300 Tienen
016/82.76.40
 
(Toegevoegd op 13/05/2015)