Nieuws - Contouren van de hervorming en de uitdoof van de SINE-maatregel (Sociale Inschakelingseconomie) door de Vlaamse Regering goedgekeurd

Ik wil meer knop      Delen op LinkedIN     Add to any
  Permalink
  Afdrukken

Beslissingen van de Vlaamse Regering

Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans

Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 stelt dat subsidies in functie van diverse maatregelen ter activering van werkzoekenden waar mogelijk gekoppeld worden aan een individu in functie van zijn of haar 'afstand tot de arbeidsmarkt' om werkgevers ongeacht de sector of type organisatie dezelfde ondersteuning te bieden. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de contouren van de hervorming en de uitdoof van de SINE-maatregel (Sociale Inschakelingseconomie) zoals beschreven in de conceptnota 'Naar een nieuw ondersteuningskader binnen sociale economie' (SINE-hervorming). Deze nota geeft de visie weer hoe we binnen sociale economie nog meer vanuit de competenties en behoeften aan ondersteuning van het individu kunnen vertrekken, met als doelstelling de creatie van een eenvoudige, transparante en effectieve maatregel die de werkzaamheidsgraad van kwetsbare personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt én een begeleidingsnood verhoogt door het voorzien van een werkondersteuningspakket op maat van de individuele noden. De minister bevoegd voor sociale economie legt de principes van de hervorming en uitdoof van de SINE-maatregel voor aan de sociale partners binnen VESOC en aan de betrokken stakeholders binnen de commissie sociale economie van de SERV. De minister zal ook de heroriëntering van de fiscale voordelen bekijken samen met haar federale collega voor financiën en begroting.

Bron: Wekelijkse nieuwsbrief van de Vlaamse Overheid, 30 oktober 2015

(Toegevoegd op 4/11/2015, laatste aanpassing: 9/11/2015)