Nieuws - De vroegere subsidieregelgeving Beschutte en Sociale werkplaatsen treedt opnieuw in voege

Ik wil meer knop      Delen op LinkedIN     Add to any
  Permalink
  Afdrukken
Beslissingen van de Vlaamse Regering
 
op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans
Op 26 januari 2016 heeft de Raad van State het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet over maatwerk bij collectieve inschakeling geschorst. Concreet betekent dit dat met ingang van 8 februari 2016 de oude subsidieregelgeving Beschutte en Sociale werkplaatsen opnieuw in voege treedt. De Vlaamse Regering keurt daarom nu een besluit goed dat tot doel heeft op basis van de vroegere reglementering maandelijkse voorschotten toe te kennen aan de beschutte en sociale werkplaatsen. Dit voorschot zal worden gehanteerd tot de minister bevoegd voor sociale economie na advies van het departement beslist dat de voorschotten volgens de geëigende ICT-toepassing kunnen worden berekend.
 
Bron: Wekelijkse nieuwsbrief van de Vlaamse Overheid, 26 februari 2016

 

(Toegevoegd op 1/03/2016)