Nieuws - Door de schorsing van het uitvoeringsbesluit bij het maatwerkdecreet door de Raad van State, trad de oude reglementering over de beschutte en sociale werkplaatsen terug in werking.

Ik wil meer knop      Delen op LinkedIN     Add to any
  Permalink
  Afdrukken

Beslissing vna de Vlaamse regering
Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans

Door de schorsing van het uitvoeringsbesluit bij het maatwerkdecreet door de Raad van State, trad de oude reglementering over de beschutte en sociale werkplaatsen terug in werking. 
Om een aantal ongewenste effecten tegen te gaan en de rechtsonzekerheid voor de sociale werkplaatsen te verhelpen, wijzigt de Vlaamse Regering nu:

  • principieel het uitvoeringsbesluit bij het decreet sociale werkplaatsen van 1998. Het besluit omvat onder meer een aantal maatregelen rond de gebruikte begrippen, de doelgroepbepaling, de bedrijfsvoering van de sociale werkplaatsen en de toeleiding naar de sociale werkplaatsen, en voorziet ook in een regeling voor de werking van de adviescommissie sociale economie. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 
  • principieel twee besluiten over de beschutte werkplaatsen. Het reparatiebesluit duidt de voorwaarden en handelingen die door de schorsing impact ondervinden, net als de vereiste aanpassingen in de regelgeving beschutte werkplaatsen, om de continuïteit van hun werking te kunnen waarborgen. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 
Bron: Wekelijkse nieuwsbrief van de Vlaamse overheid, 20 mei 2016 
  • na advies van de Raad van State, definitief het uitvoeringsbesluit bij het decreet sociale werkplaatsen van 1998. Het besluit omvat onder meer een aantal maatregelen rond de gebruikte begrippen, de doelgroepbepaling, de bedrijfsvoering van de sociale werkplaatsen en de toeleiding naar de sociale werkplaatsen, en voorziet ook in een regeling voor de werking van de adviescommissie sociale economie.
  • na advies van de Raad van State, definitief twee besluiten over de beschutte werkplaatsen. Het reparatiebesluit duidt de voorwaarden en handelingen die door de schorsing impact ondervinden, net als de vereiste aanpassingen in de regelgeving beschutte werkplaatsen, om de continuïteit van hun werking te kunnen waarborgen.
Bron: Wekeliijkse nieuwsbrief van de Vlaamse overheid, 1 juli 2016

 

(Toegevoegd op 23/05/2016, laatste aanpassing: 6/07/2016)