Nieuws - De samenwerking tussen zorg en sociale economie in West-Vlaanderen: verslag van het zorgsymposium ‘Zorg en sociale economie in tandem’

Ik wil meer knop      Delen op LinkedIN     Add to any
  Permalink
  Afdrukken

Trefpunt Zorg, Resoc Noord-West-Vlaanderen, Perspectief en Trefpunt Tewerkstelling Kansengroepen organiseerden op 06/12 het zorgsymposium ‘Zorg en sociale economie in tandem’.

Onze provincie, en de regio Noord-West-Vlaanderen in het bijzonder, beschikken over een sterke zorgsector én een performante sociale economie. Desalniettemin stellen we vast dat hun onderlinge samenwerking minder uitgesproken is in vergelijking met de wisselwerking tussen de sociale economie en de harde sector. RESOC-voorzitter Dirk De fauw sloeg in zijn inleiding dan ook nagels met koppen door te stellen dat de tijd rijp geworden is om een versnelling hoger te schakelen inzake de samenwerking tussen zorg en sociale economie.
 
Vier panelgesprekken gingen elk vanuit een andere invalshoek na hoe er meer sociale tewerkstelling kan gerealiseerd worden in de zorgsector, en dit in het bijzonder in tandem met de sociale economie.
 
Lees meer op  www.trefpuntzorg.be

 

(Toegevoegd op 15/12/2016)