Nieuws - Voorwaarden voor de toekenning van de subsidie voor managementadvies in de sociale economie definitief goedgekeurd

Ik wil meer knop      Delen op LinkedIN     Add to any
  Permalink
  Afdrukken

Beslissingen van de Vlaamse Regering - ministerraad van 27 januari 2017

Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans
 
Na advies van de SERV en van de Raad van State bepaalt de Vlaamse Regering definitief de voorwaarden voor de toekenning van de subsidie voor managementadvies in de sociale economie, vermeld in artikel 12 van het decreet over de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. De maatregel adviespremie creëert een incentive voor sociale-economieondernemingen om zich verder te professionaliseren door het inwinnen van managementadvies. Het is een complementair aanbod op de KMO-portefeuille, die gericht is naar reguliere bedrijven en vzw’s expliciet uitsluit. Daarnaast omvat de maatregel het luik van de verplichte managementondersteuning die, met het oog op behoud van tewerkstelling van de doelgroepwerknemers, een redmiddel voor verlieslatende sociale-economieondernemingen moet zijn.

 

Bron: Wekelijkse nieuwsbrief van de Vlaamse overheid, vrijdag 27 januari 2017

(Toegevoegd op 30/01/2017)