Nieuws - Innovatieve overheidsopdrachten: maak kennis met de 12 goedgekeurde projecten

Ik wil meer knop      Delen op LinkedIN     Add to any
  Permalink
  Afdrukken
De uitdagingen waarop de twaalf projecten een antwoord willen bieden, zijn zeer divers. Idem dito voor de oplossingen. Die variëren van de ontwikkeling van nieuwe meetinstrumenten en testsystemen, over de digitalisering van processen, tot en met het opzetten van vernieuwende financieringssystemen.
Momenteel tekent EWI samen met de aanvragers de individuele aankooptrajecten verder uit, en bereiden we de opdrachtdocumenten voor. Over de cofinanciering vanuit PIO voor onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten beslissen ze in een latere fase.
 
Hydrografisch peilen
Samen met Departement MOW - Maritieme toegang gaan we op zoek naar innovatieve oplossingen die het mogelijk maken de hydrografie van rivieren en zeeën op te meten.
 
Spraaktechnologie: verslaggeving Vlaams Parlement
De schriftelijke verslaggeving is een zeer arbeidsintensief proces. Om de werkomstandigheden te verbeteren en de verslaggeving sneller, efficiënter en accurater te laten verlopen, wil het Vlaams Parlement de mogelijkheden van spraaktechnologie en automatische transcriptie (van-spraak-naar-tekst) onderzoeken.

Social Impact Bond (SIB)
VDAB wil het nut testen van een Social-Impact-Bond of SIB om van de radar verdwenen Antwerpse jongeren effectief aan het werk te krijgen.
 
In-situ reometer
De ontwikkeling van een in-situ reometer zou toelaten om de bevaarbaarheid van de Vlaamse havens nauwkeuriger te kunnen inschatten. Bij uitbreiding zou dit instrument ook tot een efficiënter gebruik van baggerwerken kunnen leiden.
 
Beoordelingskader voor alternatieve brandveiligheidsmaatregelen
Er bestaan reeds heel wat alternatieve technologieën op het vlak van brandveiligheid in gebouwen. Deze alternatieve technologieën kunnen echter niet ingezet worden in bestaande en nieuwe zorggebouwen omdat hun doelmatigheid onvoldoende gekend is. Daarnaast ontbreekt ook een regelgevend kader.
 
Profielschets voor organisaties
De te ontwikkelen tool maakt het mogelijk de zakelijke beoordeling en de ontvankelijkheid van subsidieaanvragen te automatiseren en de tijdsinvestering voor de aanvrager en de beoordelaars te reduceren.
 
Gedragen duurzaam straatlicht
Het doel van het project is om een dienstencontract uit te werken voor de aankoop van straatlicht volgens de principes van circulaire economie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van lokaal geproduceerde energie, gedragen en gefinancierd via burgerparticipatie.
 
App voor gezonde voeding
De Vlaming eet niet gezond. De ontwikkeling van een applicatie maakt deel uit van een ruimer pakket preventieve maatregelen om hier iets aan te veranderen.
 
Ruimtelijke overheidsprojecten in Augmented en Virtual Reality
Grootschalige wegenwerken, stadsontwikkelingsprojecten, natuurinrichtingen zijn niet gemakkelijk op papier of in 2D-beelden te vatten. Met de nieuwste technieken van Augmented en Virtual Reality (AR en VR) kan de burger letterlijk ín het ontwerp stappen en de toekomstplannen virtueel zien, horen en beleven.
 
Capsat: Informatie uit satellietbeelden voor een beter landbouwbeleid
Het departement Landbouw en Visserij houdt via steekproeven op het terrein toezicht op de correcte en tijdige uitvoering van beleidsmaatregelen. Hoge-resolutiebeelden van een ‘Capsulation Satellite’ of Capsat kunnen sneller de juiste informatie in kaart brengen.
 
Opruiming gedumpte oorlogsmunitie Noordzee
Op de zandbank ‘De Paardenmarkt’ voor de Vlaamse kust, ter hoogte van Knokke-Heist/Duinbergen, wordt sinds lang (gifgas)munitie uit WO I en II gedumpt. Het project wil methodes testen om dit munitiekerkhof veilig op te ruimen.
 
Intelligent Vlaams transportsysteem
Op dit moment zijn er nog verschillende technologieën in ontwikkeling om de communicatie tussen wegkantsystemen en voertuigen, en voertuigen onderling te realiseren. Het project wil nagaan welke technologie in welke context het meest aangewezen is in Vlaanderen.
 
Geïntegreerd City Operating System voor Vlaanderen
Het project wil een gemeenschappelijk IT-platform bouwen dat Vlaamse steden en gemeenten betere mogelijkheden biedt tot de ontwikkeling van diverse IT-toepassingen.
 
 
 
(Toegevoegd op 26/09/2017)