Nieuws - Wijzigingsbesluit regionale steungebieden

Ik wil meer knop      Delen op LinkedIN     Add to any
  Permalink
  Afdrukken
Beslissingen van de Vlaamse Regering - Ministerraad van 8 december 2017
Op voorstel van minister Philippe Muyters 
 
Een Europese verordening heeft aan de algemene steunverordening in het kader van de regionale steungebieden een artikel toegevoegd dat stelt dat activiteiten in de regionale steungebieden gedurende twee jaar vóór de steunaanvraag tot twee jaar na de beëindiging van de investeringen niet verplaatst kunnen worden. De Vlaamse Regering neemt deze verplichting nu principieel op in haar besluit tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State.
 
 
 
 
Bron: Wekelijkse nieuwsbrief van de Vlaamse Overheid, 8 december 2017 
(Toegevoegd op 13/12/2017)