Permalink   Email Stuur naar een vriend   Afdrukken
Ik wil meer knop      Delen op LinkedIN     Add to any

Publicaties - Marien onderzoek in Vlaanderen en België: Een inventaris van het onderzoekslandschap: 2017#

Volledige referentie

Rondelez, Jelle; Pirlet, Hans; Bouchti, Zohra; Lust, Heike; Dauwe, Steve (2017). Marien onderzoek in Vlaanderen en België: Een inventaris van het onderzoekslandschap: 2017#. (2017). VLIZ Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 59 p.

Details

Uitgever:VLIZ Vlaams Instituut voor de Zee
Plaats:Oostende
 
Referentienummer:67009

Auteur(s)


Omschrijving

Jaarlijks worden volgens een vaste methodologie tellingen uitgevoerd om het mariene onderzoekslandschap in Vlaanderen en België in kaart te brengen. Momenteel (ijkpunt oktober 2017) identificeerden we 115 mariene onderzoeksgroepen. Dit is een aanzienlijke stijging t.o.v. de 82 groepen die geteld werden in de eerste telling uit 2013. Het marien onderzoek in Vlaanderen/België zit dus wel degelijk in de lift en bereidt zich voor op een toekomst waar de blauwe economie en het belang van de zeeën en oceaan steeds belangrijker wordt!
 
De meeste mariene onderzoeksgroepen zijn geaffilieerd aan Vlaamse universitaire associaties (71) en Franstalige universiteiten en hogescholen (31), al tellen de groepen van de Vlaamse en federale wetenschappelijke instellingen doorgaans een groter aantal wetenschappelijke en technische medewerkers. Het zwaartepunt van de expertise van de mariene onderzoeksgroepen situeert zich in de natuurwetenschappen (75) en de ingenieurswetenschappen (32). Verder is men actief in niet minder dan 19 onderzoeksdisciplines, hetgeen de diverse expertise in het mariene onderzoekslandschap in de verf zet.

De mariene wetenschappers publiceren jaarlijks tussen de 500 en 600 peer-reviewed publicaties. In 78% van de gevallen vindt het onderzoek buiten het Belgisch deel van de Noordzee plaats en in 72% is er sprake van internationale samenwerking. Deze internationale samenwerking gebeurt voor het merendeel met de buurlanden en de VS. In ongeveer 28% van de onderzoeksprojecten tussen 2008 en 2016 werd een onderzoeksschip ingezet, waarbij Belgische mariene onderzoekers gebruik maken van in totaal 194 verschillende onderzoeksschepen.

Met deze jaarlijkse beleidsinformerende nota tracht het VLIZ het marien en maritiem (wetenschaps)beleid, de mariene onderzoeksgemeenschap en andere belanghebbenden te informeren. Het is nog even wachten op de publicatie van de 2018 editie van het Compendium voor Kust en Zee (voorzien november 2018), waar in hoofdstuk 1 deze cijfergegevens in een ruimere context zullen worden gesitueerd en besproken. 

Deze publicatie behoort tot de bibliotheek Kenniscentrum Economie West, die gratis consulteerbaar en vrij toegankelijk is. Klik op OK voor het openen van de opgevraagde publicatie. Hiermee bevestigt u de publicaties alleen voor persoonlijk gebruik aan te wenden.
 Externe links
raadpleegbaar op www.vliz.be
 
 Trefwoord(en)
  • Mariene/maritieme sector
  • Onderzoek en ontwikkeling
 Geografische aanduiding
  • België
  • Vlaams Gewest