Permalink   Email Stuur naar een vriend   Afdrukken
Ik wil meer knop      Delen op LinkedIN     Add to any

Publicaties - Regionale rekeningen 2016 #

Volledige referentie

(2018). Regionale rekeningen 2016 #. Regionale rekeningen (2016). NBB Nationale Bank van België: Brussel. 219 p.

Details

Uitgever:NBB Nationale Bank van België
Plaats:Brussel
 
Referentienummer:67167

Verschenen in de reeks
  • Regionale rekeningen. NBB Nationale Bank van België: Brussel. ISSN 1379-5384. , Meer info

Omschrijving

Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de finale consumptieve bestedingen per institutionele sector voor het Rijk, de gewesten, de provincies en de arrondissementen over de periode 2007-2015/2016. Cijfermateriaal voor de Duitstalige Gemeenschap is opgenomen in afzonderlijke tabellen. De gegevens m.b.t. de inkomensrekeningen van de huishoudens volgen in april 2018.

Deze publicatie behoort tot de bibliotheek Kenniscentrum Economie West, die gratis consulteerbaar en vrij toegankelijk is. Klik op OK voor het openen van de opgevraagde publicatie. Hiermee bevestigt u de publicaties alleen voor persoonlijk gebruik aan te wenden.
 Externe links
raadpleegbaar op www.nbb.be
 
 Trefwoord(en)
  • Inkomensstatistieken
  • Lonen
  • Regionale rekeningen
  • Sociaaleconomische indicatoren
  • Tewerkstellingsstatistieken
  • Toegevoegde waarde
  • Zelfstandigen