Overige bronnen: Europese WALQING project, arbeidsmarktonderzoek naar sectoren met lage scholingsvereisten

Ik wil meer knop      Delen op LinkedIN     Add to any
 
  Permalink
  Afdrukken
Omschrijving:

Meer en betere jobs. Dat was het credo van de Europese werkgelegenheidsstrategie in 2000 voor de komende decennia. Wat is er in de praktijk van gerealiseerd? Hoe zien ‘nieuwe’ jobs eruit? Welke jobs hebben problematische kenmerken? Wat zijn de kwetsbaarheden op de arbeidsmarkt? Na drie jaar onderzoek in verschillende Europese landen heeft het Europese WALQING project die vragen vanuit verschillende perspectieven onderzocht. De onderzoekers concentreerden zich op sectoren waar de werkgelegenheid is gegroeid in jobs waar lage scholingsvereisten, lage lonen, precaire arbeidsomstandigheden en problematische kwaliteit van de arbeid vaker voorkomen: afvalverwerking, schoonmaak, groene particuliere woningbouw, thuisverpleging en catering. 

Medewerkers van de Onderzoeksgroep Arbeid en Organisatie van het HIVA-KU Leuven hebben zich verdiept in de groene woningbouw en in de schoonmaaksector.
In de deelnemende landen zijn er in elk van die sectoren bedrijfspraktijken gevonden die de specifieke risico’s waaraan de werknemers zijn blootgesteld actief aanpakken, bijvoorbeeld wat betreft arbeidstijden, opleidingen, lonen, veiligheid en gezondheid.
•    Die goede praktijken zijn nu consulteerbaar in de WALQING web resource.
•    Daarnaast is er per sector een overzichtsbrochure gemaakt. Die brochures zijn gratis beschikbaar op de website van het project of kunnen in papieren versie worden besteld bij het HIVA - hiva@kuleuven.be.