Overige bronnen: TUA West

Ik wil meer knop      Delen op LinkedIN     Add to any
 
  Permalink
  Afdrukken
Omschrijving:

TUA West (Technische Universitaire Alliantie voor economische transformatie in West-Vlaanderen), een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen, wil de transformatie naar een West-Vlaamse kennisgedreven economie versnellen.

Daardoor moet de provincie in staat zijn om de Europa 2020-strategie mee te realiseren. TUA West doet dit via het ontwikkelen, aantrekken en situeren van actoren voor hoger onderwijs en onderzoek in de provincie. Zo kunnen die hun samenwerking en maatschappelijke dienstverlening naar de ondernemingen versterken.
 
Daarbij sluit TUA West aan op de kennis bij de in West-Vlaanderen aanwezige economische clusters en op het provinciaal strategisch-economisch plan West Deal.
 
Die doelstelling zit ook vervat in de benaming van TUA West:
  • 'Technisch’ verwijst naar ‘economisch relevant’ en ‘toepasbaar’,
  • ‘Universitair’ naar de hogescholen en universiteiten actief in de provincie, en
  • 'Alliantie’ naar een samenwerking van kennisactoren en een bundeling van krachten.

TUA West bundelt de krachten van de relevante partners uit de overheid, de academische wereld en het bedrijfsleven in een ‘triple helix’-configuratie. Zo wordt een multiplicatoreffect gegenereerd.

TUA West richt zich in het bijzonder op:

  • Acties van materiële aard  (bv. de uitbouw van infrastructuur voor toegepast en fundamenteel-vraaggericht onderzoek)
  • Acties van immateriële aard  (bv. bedrijfsgerichte dienstverlening, kennisvalorisatie en kennisverspreiding)