Overige bronnen: Kenniscentrum Vlaamse Steden

Ik wil meer knop      Delen op LinkedIN     Add to any
 
  Permalink
  Afdrukken
Omschrijving:
Het Kenniscentrum Vlaamse Steden is een interlokale vereniging, opgericht door de dertien Vlaamse Centrumsteden en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Op korte termijn wil het kenniscentrum een meerwaarde bieden rond drie concrete thema’s: budgethouderschap, samenwerking tussen stad en OCMW en de afstemming van de strategische meerjarenplanning met de financiële planning. Op lange termijn streeft het kenniscentrum naar de opbouw van een geïntegreerde visie op de ontwikkeling van stedelijk management.
 
Wat vind je in de kennisbank?