Overige bronnen: Is coöperatief ondernemen duurzaam ondernemen?: socialeeconomie.be

Ik wil meer knop      Delen op LinkedIN     Add to any
 
  Permalink
  Afdrukken
Omschrijving:
De internationale coöperatieve beweging (ICA) stelt in zijn “Blueprint for a Cooperative Decade” coöperaties voor de strategische uitdaging om zich te positioneren als duurzaamheidskampioenen. Vanuit socialeeconomie.be willen we coöperaties ondersteunen om de uitdaging aan te gaan.
 
Onze maatschappij staat voor grote sociale, milieu- en economische uitdagingen. Coöperatief ondernemen onderscheidt zich duidelijk van andere ondernemingsvormen en boekt soms opmerkelijke resultaten op vlak van duurzaamheid en maatschappelijke meerwaarde.
- In de visienota ‘is coöperatief ondernemen duurzaam ondernemen?’ wordt beargumenteerd welke elementen hiervoor aan de grondslag liggen.
De inspanningen van coöperaties blijven echter vaak onder de radar. Tot hiertoe ontbrak het coöperaties aan instrumenten die helpen om hun coöperatieve eigenheid te integreren in prestatiemeting en verslaggeving over duurzaamheid a.d.h.v. internationaal erkende standaarden.
- Aan de hand van de MVO-scan voor coöperaties kan je reflecteren hoe duurzaam je te werk gaat en waar er verbetering mogelijk is. Coöperatief ondernemen staat immers niet per definitie gelijk aan duurzaam ondernemen.
- Vervolgens kan je aan de hand van de handleiding ‘Stap voor stap naar een Duurzaamheidsverslag voor Coöperaties’ en het bijhorendeExcel werkdocument, de nodige informatie verzamelen om een duurzaamheidsverslag op te maken. De eigenheid van coöperaties komt hierbij aan bod, net als de integratie met reeds bestaande vormen van verslaggeving volgens de GRI-standaard.
 
Neem zeker ook een kijkje op mvovlaanderen.be, het kenniscentrum duurzaam ondernemen van de Vlaamse overheid.
 
Deze opdracht kwam tot stand vanuit socialeeconomie.be, gefinancierd door de Vlaamse overheid in opdracht van de Vlaamse minister van Sociale Economie. De opdracht werd uitgevoerd door adviesbureaus Sustenuto en Coopburo  i.s.m. een werkgroep van coöperaties, nl.: Bast, BelOrta, Cera, Core, Ecopower, GOW!, Omgeving, Thuisverpleging Meerdael, Wereldcafé, Werk met Zin, VBT en Coopkracht.
Bijlagen:
TypeBijlageCommentaarHits
PDF Bestand3a. Handleiding_duurzaamheidsverslag_coöperaties.pdfStap voor stap naar een Duurzaamheidsverslag voor Coöperaties1
Excel Document3b. Werkdocument_duurzaamheidsverslag_coöperaties.xlsWerkdocument duurzaamheidsverslag (Excel)0
PDF BestandVisienota_Is_coöperatief_ondernemen_duurzaam_ondernemen.pdfVisienota: Is coöperatief ondernemen duurzaam ondernemen?0