Overige bronnen: Huishoudbudgetonderzoek (update 2016)

Ik wil meer knop      Delen op LinkedIN     Add to any
 
  Permalink
  Afdrukken
Omschrijving:
Het huishoudbudgetonderzoek (HBO, HBS in Engels) schat de uitgaven van de Belgische huishoudens op basis van een representatieve steekproef op het niveau van het Koninkrijk en de drie Gewesten (Brussel Hoofdstedelijk Gewest, Vlaanderen en Wallonië).Gemiddelde uitgaven in EURO per jaar, per huishouden, per persoon en per gewijzigde verbruikseenheid* volgens de codes van productennomenclatuur COICOP_HBS_BE.
 
Vanaf 2012 werd er gecodeerd op basis van de Europees gestandaardiseerde COICOP nomenclatuur met 12 hoofdcategorieën. Omdat de Europese COICOP-nomenclatuur slechts werkt met 5 subgroepen, terwijl de vroegere Belgische nomenclatuur tot 6 subgroepen ging, werd er wel voor gekozen om aan de Europese COICOP-nomenclatuur een letter toe te voegen wat ons toeliet om op hetzelfde niveau van detaillering te coderen als voordien.
 
Alle resultaten worden berekend op basis van gewogen data om de consumptie weer te geven van de hele bevolking in België en in de regio's. De kolom 'Aantal huishoudens (bevolking)' geeft u een schatting hoeveel huishoudens in de hele bevolking een dergelijk product of dienst aankochten. Het aantal huishoudens in onze steekproef die de uitgaven rapporteerden, wordt gegeven in de kolom 'Aantal huishoudens (steekproef)'. 

Let op: de grootste voorzichtigheid is aangewezen in het gebruik en de interpretatie van resultaten die op de antwoorden van minder dan 50 huishoudens (steekproef) gebaseerd zijn.

2016
  • Een derde van het huishoudbudget ging naar de woning;
  • 15% werd toegekend aan transport en aan communicatie;
  • 15% was bestemd voor voedingsmiddelen, dranken en tabak;
  • 82 huishoudens op 100 beschikten over een wagen in België, maar slechts 53 op 100 in Brussel.
 
2014
Volgens de huishoudbudgetenquête van FOD Economie besteedde de gemiddelde Belg in 2014 2,3% van zijn totale budget of 15,6% van zijn uitgaven voor voeding en dranken aan groenten en fruit. Verse groenten en fruit hebben hierin een aandeel van 70% en verwerkte producten 30%. De Belg besteedt gemiddeld ongeveer evenveel aan vers fruit als aan verse groenten.
Groenten en fruit De tomaat is met een aankoop van 6,2 kg en 16,5 euro per capita nummer één in de verse groentenkorf. Qua volume wordt de tomaat gevolgd door wortelen en uien (figuur 3). De top 3 qua bestedingen wordt gevormd door tomaten, witloof en paprika's en pepers 'Voedingsindustrie moet boeren ondersteunen bij overschakeling naar bio'
[Bron: LV Vlaanderen]
Bijlagen:
TypeBijlageCommentaarHits
PDF BestandPERSBERICHT HBO 2016_tcm325-284750.pdfPersbericht huishoudbudgetonderzoek 201658
Excel DocumentHBO2016_duurzame goederen_diff_NL_tcm325-284748.xlsHuishoudbudgetonderzoek 2012-2014-2016 Bezit van duurzame goederen - België en regio's (XLS, 52.5 Kb)58
Excel DocumentEBM_0113_NL_19SEP17_tcm325-284747.XLSHuishoudbudgetonderzoek (HBO) 2012-2014-2016 (XLS, 31.92 MB)73