Overige bronnen: Detailhandel Vlaanderen: gemeentelijke feitenfiche voor detailhandel - update 2017

Ik wil meer knop      Delen op LinkedIN     Add to any
 
  Permalink
  Afdrukken
Omschrijving:

Sinds 2014 slaan de Vlaamse provincies de handen in elkaar voor de publicatie van een feitenfiche met daarin cijfers en kaarten over de detailhandel, en dat voor de 308 Vlaamse gemeenten.

Sinds 2017 in een nieuw kleedje: niet alleen van uitzicht maar ook van inhoud. De structuur wijzigde licht, waar nodig staat er begeleidende info. De cijfers kregen uiteraard een update. Zo ook de koopstromen en de verzorgingsgebieden.

Waar we vroeger werkten met de resultaten uit de interprovinciale studie Detailhandel (2013), doen we vanaf dit jaar een beroep op de methode van ons instrument Retail Compass. Dit instrument gebruiken we om impactanalyses op verzorgingsgebieden en koopstromen te berekenen. Meer daarover in de fiches.

We integreren in deze feitenfiche eveneens een aantal tabellen in het kader van het nieuwe decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid. De Vlaamse provincies publiceren ook een manual om de feitenfiche te gebruiken voor de maatstaven.

In vele tabellen vind je ook cijfers van de VRIND-categorie waartoe de gemeente behoort. Deze cijfers zijn geen normen of maatstaven, maar kunnen een interessante vergelijkingsbasis zijn voor de gemeente in kwestie.  De volledige VRIND-gebiedsindeling vind je op http://regionalestatistieken.vlaanderen.be/gebiedsindelingen-vrind.

In het luikje over e-commerce vind je er vanaf 2017 recente cijfers generiek voor heel België. 

Meer informatie voor West-Vlaanderen kan je verkrijgen bij de POM West-Vlaanderen.