Overige bronnen: EnquĂȘte naar voortgezette beroepsopleidingen (CVTS) - update 2017

Ik wil meer knop      Delen op LinkedIN     Add to any
 
  Permalink
  Afdrukken
Omschrijving:

Doel en korte beschrijving: De enquête naar voortgezette beroepsopleidingen (Continuing Vocational Training Survey of afgekort CVTS) maakt deel uit van een Europees project dat tot doel heeft de vormingsinspanningen van Europese ondernemingen in kaart te brengen. Sinds 2005 wordt de enquête op vijfjaarlijkse basis georganiseerd bij de populatie van Belgische ondernemingen met minstens 10 werknemers in het merendeel van de Belgische sectoren (met uitzondering van de publieke sector). CVTS is tevens een belangrijk instrument voor Belgische beleidsmakers om de vormingsinspanningen van onze ondernemingen te toetsen aan een aantal concrete doelstellingen.

Populatie: Ondernemingen met minstens 10 werknemers uit de NACE Rev.2 sectoren B-N & R-S.

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang: Methode van dataverzameling: mixed (postenquête of websurvey). Methode van steekproeftrekking: gestratificeerde toevalssteekproef (volgens regio, bedrijfsgrootte en sector). Steekproefomvang (CVTS4) (bruto steekproef) = 9132 ondernemingen, netto steekproef = 3434 ondernemingen.

Frequentie: Vijfjaarlijks.

 

Bijlagen:
TypeBijlageCommentaarHits
Excel DocumentPublication cvts2015_NL_tcm325-284636.XLSPublicatiedatum :20/09/2017 - CVTS 20159