Overige bronnen: Sinergiek, netwerk voor sociale economie en duurzaam ondernemen in Zuid-West-Vlaanderen

Ik wil meer knop      Delen op LinkedIN     Add to any
 
  Permalink
  Afdrukken
Omschrijving:

Wat is Sinergiek?

Sinergiek vormt als het ware een netwerkorganisatie die de expertise en dienstverlening van de ondersteunende partners bundelt. Met de ‘ondersteunende partners’ wordt bedoeld: erkende partners uit de sociale economie of partners met bijzondere expertise die als opdracht hebben de uitbouw van sociale economie te ondersteunen en het maatschappelijk verantwoord ondernemen mee vorm te geven, met bijzondere aandacht voor de integratie van kansengroepen. Concreet zijn dit het Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen, Kanaal 127 en Mentor. Ze bundelen hun expertise in één vereniging en vormen een uniek aanspreekpunt ten dienste van de gemeenten en OCMW’s van de regio en andere sociale actoren.

Doelstellingen

Het doel van devereniging bestaat erin om het sociale economiebeleid van de regio beter te ondersteunen, te ontwikkelen en af te stemmen door:

  • het bundelen en versterken van de ontwikkelde expertise in de regio door het samenbrengen van de expertise van de ondersteunende dienstverleners en van de expertise die ontwikkeld werd in het Europees project Werk.Waardig (project beëindigd in april 2008);
  • creëren van één aanspreek- en ondersteuningspunt in de regio ten behoeve van de lokale besturen (gemeenten en OCMW’s), bedrijven en de diverse actoren in de sociale economie;
  • het verhogen van de tewerkstellingskansen van kwetsbare groepen in de sociale economie en de reguliere economie.