]]>

Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Welkom  |    Inloggen  

KENNISPLATFORM ECONOMIE


Registreren


  
    
       
 
 
 
 
 
 
   
        
 
 

(waar u bent tewerkgesteld)
 
   
   
   
 
 

Het Provinciebestuur West-Vlaanderen hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Uw gegevens worden behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Het Provinciebestuur West-Vlaanderen geeft daarbij de volgende garanties:

Voor vragen hieromtrent kunt u terecht bij kceconwest@west-vlaanderen.be.

 © 2008 - 2019 - Het Kennisplatform Economie maakt deel uit van het Kenniscentrum Economie West van de Provincie West-Vlaanderen - dienst economie       Logo provincie West-Vlaanderen - Door mensen gedreven  

Het Kennisplatform Economie bevat talrijke links naar externe locaties waarvan wij de toegankelijkheid voor slechtzienden niet kunnen garanderen. Indien u dit wenst, kunt u de informatie ook opvragen via de contactgegevens via deze link.